Trúc Ly

Ngày tham gia: 31/01/2020

Đã viêt 30 bài - và là tác giả của 1 công thức nấu ăn

Chuyên nhành luật thương mại đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Là người cẩn thẩn, chu đáo và rất ham học hỏi.